Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav - Domov mládeže
Domů

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická se sídlem v Mladé Boleslavi

Aktuality

Domov mládeže

Domov mládeže se nachází přímo v budově SZŠ. V současné době disponuje 45 lůžky. Slouží žákům a žákyním studujícím na této škole. V případě volné kapacity je ubytování umožněno i žákyním z jiných škol. Žáci jsou ubytovaní v 1-4 lůžkových pokojích. Na patře jsou umístěny sprchy a sociální zařízení. Nachází se zde studovna, počítače s připojením na internet a kompletně vybavená kuchyň.

Fotogalerie

Žákům ubytovaným na domově mládeže je zajištěno celodenní stravování přímo v budově, ve školní jídelně a to 5x denně (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře). Poplatky za ubytování a stravování se hradí bezhotovostním převodem.

Ceny ubytování na domově mládeže zde
Přihláška k ubytování na domově mládeže zde
Řád domova mládeže zde

Provoz domova mládeže je zajištěn kvalifikovanými vychovatelkami s pedagogickým vzděláním a dlouholetou praxí, od neděle 17 hodin do pátku 16 hodin.

Denní program je rovnoměrně rozdělen na osobní volno a přípravu na vyučování. Úkolem vychovatelek je také sledovat studijní výsledky žáků ubytovaných na domově mládeže, pomáhat žákům s utvářením vhodných studijních návyků a individuálně se věnovat prospěchově slabším žákům.

Ve volném čase mohou žáci využívat městská kulturní nebo sportovní zařízení. Je jim k dispozici také malá školní tělocvična pro posilování a strečink. Pro pohybové a míčové hry lze využívat za špatného počasí velkou tělocvičnu, za krásného počasí pak školní dvůr a zahradu. Vychovatelky také vedou zájmové aktivity zaměřené na výtvarné a pracovní činnosti. Obsahově se zaměřují zejména na kresbu, malbu, práci s přírodním materiálem, textilní koláže, mozaiky, decoupage aj – Fotogalerie.