logo
logo
logo
logo

Planeta Země 3000 je populárně naučný vzdělávací projekt s přírodovědně-historicko-zeměpisným přesahem. Projekt probíhá ojedinělou formou nejmodernějších multimediálních projekcí poutavých fotografií, dynamických videosekvencí, pestrých animací, map a didaktických nákresů za doprovodu autentických zvuků, hudby a naživo komentovaného výkladu. Cílem projektu je nejenom přibližovat žákům krásy, ale i aktuální problémy našeho světa, motivovat žáky k úctě, pokoře a zájmu o okolní svět. 

logo
logo
logo

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
sekretariat@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
IZO: 110009975
Kde nás najdete: mapa

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj