Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav - Stravování
Domů

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická se sídlem v Mladé Boleslavi

Aktuality

Stravování

Aktuální jídelníček

V nově zrekonstruované kuchyni, která splňuje veškeré požadavky, normy a směrnice naší i evropské legislativy, se denně připravuje na 200 porcí hlavních jídel ve dvou druzích a na 50 porcí jídel doplňkových pro žáky, žákyně a studenty SZŠ a VOŠZ. Pro ubytované na domově mládeže je zajištěno celodenní stravování. Školní jídelna zajišťuje také stravování pro zaměstnance školy, ale i pro externí zákazníky – žáky OA a VOŠE a jiných škol.

Kuchyň denně vaří polévku a dva druhy jídel k obědu na výběr.

Ceny stravování: zde

Zásady odběru stravy.

Stravu je možné přihlásit i odhlásit 1 den předem do 13 hod na telefonním čísle 326 329 065 Úhrada stravování se provádí bezhotovostním převodem, vždy k 20. dni příslušného měsíce. Změny po tomto datu jsou zohledněny v měsíci následujícím. Je možné obědy platit i v hotovosti, avšak předem.

Přihláška ke stravování ve školní jídelně zde