Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav - Střední zdravotnická škola
Domů

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická se sídlem v Mladé Boleslavi

Aktuality

Střední zdravotnická škola Mladá BoleslavZákladní informace o škole

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj, na střední škole se školné neplatí.

Na střední škole nabízíme tyto studijní obory:
- zdravotnické lyceum
- zdravotnický asistent
- sociální činnost
- ošetřovatel

Budova školy je umístěna optimálně ve středu města, v těsném sousedství areálu zdravotnických zařízení Oblastní Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav a.s., kde probíhá odborná a praktická výuka žáků.

Škola má 19 dobře vybavených učeben. Všechny učebny jsou vybaveny počítačem s dataprojektorem a připojením na internet, 4 z těchto učeben jsou navíc vybaveny interaktivní tabulí. Jsou zde 4 učebny jazyků a 5 speciálně vybavených odborných učeben, speciálně upravená učebna chemie a učebna pro výuku výpočetní techniky. - Fotogalerie škola

Škola má kvalitní připojení na internet a umožňuje žákům i pedagogům jeho bezplatné užívání. Žákům jsou k dispozici počítače, kopírka, školní knihovna a čítárna s rozsáhlou sbírkou odborné i umělecké literatury.

Součástí budovy školy je domov mládeže.

Přímo v budově se také nachází školní kuchyně a jídelna.

Škola realizuje projekty spolufinancované Evropskou Unií. Jedná se o projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto programu škola zrealizovala projekt ve výši 4 600 000,- Kč na „Využití ICT ve výuce všeobecných a odborných předmětů“

V současné době realizujeme další projekty:

"Zkvalitnění výuky zdravotnických předmětů" ve výši 4 600 000,- Kč

"Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT" v rámci oblasti EU peníze středním školám ve výši 884 000,- Kč

Škola realizuje také další projekty, stáže a aktivity pro své žáky - projekty a stáže žáků, ze života školy.