Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav - Střední zdravotnická škola
Domů

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická se sídlem v Mladé Boleslavi

Aktuality

Střední zdravotnická škola Mladá BoleslavOšetřovatel

53-41-H/01

  • Forma studia: denní
  • Délka studia: 3 roky
  • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
  • Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
  • Pravidla přijímacího řízení Pravidla přijímacího řízení
  • Učební plán ošetřovatel Učební plán ošetřovatel

Vzdělávací program připravuje žáky pro výkon profese zdravotnického pracovníka ve státních i nestátních organizacích činných v oblasti zdravotnické a sociální péče. Pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry absolvent poskytuje ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu a podílí se na poskytování preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Vzdělávací program je financován z rozpočtu Středočeského kraje.