Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav - Střední zdravotnická škola
Domů

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická se sídlem v Mladé Boleslavi

Aktuality

Střední zdravotnická škola Mladá BoleslavStudijní obory

Sociální činnost - 75-41-M/01

je obor ukončený maturitní zkouškou. Žáci jsou připravováni pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce, sociálně právní činnost, sociální pedagogika a v oborech sociálně zdravotních. Absolventi naleznou uplatnění samozřejmě také jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy.

Vzdělávací program obsahuje předměty všeobecně vzdělávací, v rozsahu odpovídajícím požadavkům státních maturit, a předměty odborné, které jsou nezbytné pro získání odborných kompetencí žáků. Nedílnou součástí přípravy je i odborná praxe ve státních i soukromých zařízeních zdravotně sociální péče a v sociálních službách.

Sociální činnost 75-41-M/01