Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav - Střední zdravotnická škola
Domů

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická se sídlem v Mladé Boleslavi

Aktuality

Střední zdravotnická škola Mladá BoleslavSRPŠ

Seznam členů rady SRPŠ

Seznam členů rady SRPŠ

Každá školní třída má v radě svého zástupce – třídního důvěrníka SRPŠ. Jedná se o zákonného zástupce některého z žáků třídy, který byl zvolen ostatními zákonnými zástupci.

Rada SRPŠ se schází minimálně 4x do roka. Svým hlasováním rozhodují členové rady o využití finančních prostředků z fondu SRPŠ.

Do fondu SRPŠ přispívá každý žák ročně částkou 500,- Kč na školní rok.

Z fondu SRPŠ jsou žákům hrazeny zejména doprava na odborné i všeobecně vzdělávací exkurze, na lyžařský kurz, na sportovně turistický kurz atd. - Fotogalerie.

Dále fond SRPŠ přispívá na odměny za mimořádné výkony žáků školy, na odměny vítězům tradičního sportovního klání – Den míče, pomáhá také při nákupu pomůcek pro výuku žáků, financuje provoz kopírky pro žáky atd.