Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav - Střední zdravotnická škola
Domů

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická se sídlem v Mladé Boleslavi

Aktuality

Střední zdravotnická škola Mladá BoleslavStudijní obory

Zdravotnický asistent – 53-41-M/01

je středoškolským ekvivalentem oboru všeobecná sestra. Studium je určeno děvčatům i chlapcům a je ukončeno maturitní zkouškou. Absolventi získávají širší všeobecné vzdělání a dovednosti pro uplatnění na trhu práce, ale i možnost pokračovat ve studiu na mnoha typech vyšších odborných škol nebo na školách vysokých s bakalářskými či magisterskými programy. Tento typ vzdělání plně vyhovuje současným trendům společnosti, které usilují ve všech oborech o celoživotní vzdělávání. Možnosti dalšího vzdělávání ve zdravotnických oborech jsou velmi široké a dokáží uspokojit nároky každého, kdo si zvolí tuto krásnou profesi. Stejně široké je i uplatnění absolventů na trhu práce, který neustále požaduje kvalifikované zdravotnické pracovníky.

Pro nejlepší studenty připravuje škola stáže ve zdravotnických zařízeních v zahraničí s možností získání certifikátu – tzv. Europassu (propojení s projektem Leonardo- viz mezinárodní projekty), což zcela jistě vede k jejich zvýhodnění na mezinárodním trhu práce.

V současné době je o absolventy naší školy zvýšený zájem ze strany různých zdravotnických zařízení a také ze strany Klaudiánovy nemocnice, která nabízí pracovní příležitosti v moderním a estetickém prostředí. Absolventi jsou plně připraveni pracovat nejen na lůžkových, ale i v ambulantních provozech různého charakteru (nemocnice, polikliniky, ordinace odborných i praktických lékařů, domácí ošetřovatelská péče, zařízení sociální péče a služeb atd.) v ČR i ve státech EU.

Praktickou část výuky absolvují žáci v rámci předmětu ošetřování nemocných v přirozených podmínkách velmi kvalitních pracovišť Klaudiánovy nemocnice a na mnoha dalších satelitních pracovištích. Některá pracoviště si mohou žáci zvolit sami například z těchto zařízení: Domov důchodců Modrý kámen v Mnichově Hradišti, Dům péče ČČK – Hospic, Pečovatelská služba, Ústav sociální péče – Domovinka, LDN na Celně, Centrum 83 – sociální zařízení pro klienty s kombinovanými vadami, Zdravá mateřská škola Sluníčko atd.

53-41-M/01 Zdravotnický asistent

53-41-L/51 Zdravotnický asistent- nástavbové studium