Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav - Střední zdravotnická škola
Domů

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická se sídlem v Mladé Boleslavi

Aktuality

Střední zdravotnická škola Mladá BoleslavZe života školy

 • Lyžařský výcvikový kurz zde
 • Den první pomoci na SZŠ a VOŠZ zde
 • Den otevřených dveří zde
 • Sportovně turistický kurz zde
 • Zájmové činnosti domova mládeže zde
 • Výlety a exkurze tříd zde
 • Vánoční akademie a besídky třídních kolektivů zde
 • Přednášky a besedy s odborníky na různá aktuální témata (psycholožka, gynekolog, sociální pracovnice,..) zde
 • Lektorská činnost žáků v oblasti první pomoci zde
 • Dárcovství krve žáků a zaměstnanců školy zde
 • Maturitní a absolventský ples zde
 • Poslední zvonění 4. ročníků zde
 • Slavnostní vyřazení absolventů ve Sboru Českých bratří zde
 • Návštěva abonentních divadelních cyklů – Klub mladého diváka – návštěvy divadel v Praze i Mladé Boleslavi zde
 • Podpora celostátních humanitárních akcí zde
 • Charitativně a zdravotně preventivně zaměřené akce: Dny zdraví ve spolupráci s městem Mladá Boleslav, Hlidky mladých zdravotníků ve spolupráci s OS ČČK, Dny zdraví ve spolupráci s firmou Škoda auto a.s., Den otevřených dveří v Klaudiánově nemocnici, spolupráce s Pečovatelskou službou, Centrem 83 – Každý může sportovat, Slunce svítí všem zde
 • Možnost konzultací s psycholožkou
 • Sportovní soutěže zde
 • Jazykové soutěže zde
 • Soutěže v první pomoci zde