logo

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 NENÍ OBOR SOCIÁLNÍ ČINNOST NABÍZEN

čtyřletý studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci

  • kód a název oboru vzdělávání: 75-41-M/01 Sociální činnost
  • těžištěm jejich činnosti je pracovat s klienty s různým znevýhodněním, spolupracovat s ostatními pracovníky v sociálních službách, uspokojovat potřeby klientů, tvořit individuální plány péče, plánovat využití volného času klienta s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti a rovněž zaměřit se na prevenci negativních jevů

Uplatnění absolventa

absolvent se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních sociálních službách, při poskytování sociální pomoci dětem a dospělým

má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci a má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb

absolvent též získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Možnosti dalšího studia

stejně jako jiní maturanti mají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách, především sociálního a pedagogického zaměření

Způsob zakončení studia

  • čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou
  • maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

  • Pečovatelství
  • Pedagogika
  • Praktická zkouška

Europass - dodatek k maturitnímu vysvědčení - angličtina ZDE český jazyk ZDE

Učební plán sociální pracovník

Denní studium

Povinné vyučovací předměty:

Zkrat.

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

celkem

Český jazyk a literatura*

CJL

3

3

3

4

13

Anglický jazyk*

ANJ

4

3

3

3

13

Dějepis

DEJ

1

1

0

0

2

Občanská nauka

OBN

1

2

1

0

4

Biologie/Ekologie

BIEK

1

1

0

0

2

Fyzika

FYZ

1

1

0

0

2

Chemie

CHE

1

1

0

0

2

Matematika

MAT

3

2

2

1

8

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

VZ

0

1

0

0

1

První pomoc

PP

1

0

0

0

1

Informační a komunikační technologie

IKT

2

2

0

0

4

Ekonomika

EKO

0

0

2

0

2

Finanční gramotnost

FING

0

0

0

1

1

Somatologie

SOM

4

0

0

0

4

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

MEH

0

1

0

0

1

Právo

PR

0

0

1

2

3

Ucelená rehabilitace

URH

0

2

0

0

2

Úřední korespondence

UK

0

0

2

0

2

Sociální politika *

SPL

2

0

0

0

2

Sociální péče *

SP

2

2

2

2

8

Pečovatelství *

PEČ

3(2)

3

2

2

101)

Přímá péče o klienty *

PPK

0

0

9

9

182)

Pedagogika *

PD

0

2

2

2

6

Psychologie a speciální komunikace

PSK

0

2

2

2

6

Hudební výchova

HV

1

0

0

0

1

Výtvarná výchova

VV

1

0

0

0

1

Volnočasové aktivity

VAK

0

1

0

0

1

Celkem

33

32

33

30

128

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
info@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.

Kde nás najdete:
mapa
virtuální prohlídka

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo logo logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj