logo

Obor se pro školní rok 2022/23 neotvírá

studijní obor Diplomovaná dětská sestra je kvalifikační forma studia na vyšší odborné škole

 • kód a název oboru vzdělávání: 53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra
 • číslo akreditace: MSMT - 21311/2018 ze dne 3. 7. 2018, s platností od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2025
 • připravuje studenty pro výkon profese dětská sestra
 • studium je ryze odborné, s převahou výuky v podmínkách klinické praxe

Uplatnění absolventa

absolventi jsou připraveni poskytovat péči v rozsahu kompetencí vymezených pro profesi dětské sestry platnou legislativou

absolventi jsou schopni samostatně poskytovat individuální ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům i jejich rodinám

činnosti dětské sestry jsou zahrnuty v celostně pojaté ošetřovatelské péči poskytované dětem ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální a komunitní péče, dále pak se ve spolupráci s lékařem a dalšími členy zdravotnického týmu, podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči

Možnosti dalšího studia

absolventi oboru mají dále možnost studovat širokou škálu oborů v rámci postgraduálního specializačního studia

Způsob zakončení studia

 • vzdělávací program je ukončen absolutoriem, po jehož úspěšném složení je absolvent oprávněn užívat označení diplomovaný specialista (DiS), které se uvádí za jménem
 • dále absolvent obdrží diplom a europas, který opravňuje držitele k výkonu profese v rámci zemí evropské unie

Absolutorium se skládá z:

 • obhajoby Absolventské práce
 • teoretické zkoušky z odborných předmětů:

  - Ošetřovatelství v klinických oborech
  - Ošetřovatelství
  - Humanitní vědy

 • zkoušky z cizího jazyka

Učební plán Diplomovaná dětská sestra

Učební plán / ročník / období

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

Počet výukových týdnů

14

14

9

9

8

8

62 týdnů

Počet hodin týdně

28

30

35

35

34

33,5

P

C

 

Povinné základní předměty – kategorie A / počet hod. / období

Cizí jazyk*
Anglický jazyk

0/3

KZ

0/3

KZ

0/3

KZ

0/3

KZ

0/4

KZ

0/4

ZK

0

202

Anatomie a fyziologie

3/0

KZ

2/0

ZK

 

 

 

 

70

0

Odborná latinská terminologie

2/0

ZK 

 

 

 

 

 

28

0

Farmakologie a toxikologie

 

1/0

Z

1/0

KZ

 

 

 

23

0

Patologie a patofyziologie

 

 1/0

Z

2/0

ZK

 

 

 

32

0

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie

1/0

Z

1/0

ZK

 

 

 

 

28

0

Biofyzika

 

 

1/0

Z

 

 

 

9

0

Biochemie

 

 

1/0

 

 

 

9

0

Hematologie a transfuziologie

 

 1/0

 

 

 

 

14

0

Genetika a prenatální diagnostika

 

 

1/0

Z  

 

 

 

9

0

Klinická propedeutika

 1/0

Z

1/0

KZ

 

 

 

 

28

0

Radiologie a nukleární medicína

 

 

1/0

Z  

 

 

 

9

0

Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl

2/0

ZK

 

 

 

 

 

28

0

Výživa dítěte a dietetika

 

 2/0

ZK

 

 

 

 

28

0

Rehabilitační ošetřovatelství

 

0/1

Z

0/1

KZ

 

 

 

0

23

Povinné oborové předměty - kategorie A / počet hod. / období

První pomoc a medicína katastrof

0/2

ZK

 

 

 

 

 

0

28

Ošetřovatelství*

Teorie ošetřovatelství a potřeby dítěte**

1/0

1/0

KZ 

1/0

Z

1/0

KZ

0/1

Z

1/0

ZK

54

8

Ošetřovatelské postupy

0/3

KZ

0/3

ZK

 

 

 

 

0

84

Výzkum v ošetřovatelství

 

 

 

1/0

Z

1/0

ZK

 

17

0

Komunitní a domácí péče

 

 

 1/0

Z

2/0

ZK

 

 

27

0

Multikulturní ošetřovatelství

 

 

 

 

 

 

 

2/0

KZ

16

0

Etika v ošetřovatelství**

(Humanitní vědy*)

 

1/0

1/0

KZ

 

 

 

23

0

Ošetřovatelství v klinických oborech*

Ošetřovatelská péče v neonatologii a pediatrii**

 

 

2/6

KZ

2/6

KZ

2/5

KZ

2/6

ZK

68

1961)

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech**

 

 

 

2/2

KZ

2/2

KZ

2/2

KZ

2/2

ZK

68

681)

Ošetřovatelská péče v dětské neurologii**

 

 

 

2/2

ZK

 

 

18

18

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii**

 

 

 

 

2/2

ZK

 

16

16

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové gynekologii a porodnictví

 

 

 

 1/1

KZ

1/1

ZK

 

17

17

Ošetřovatelská péče v dětské onkologii a paliativní péče**

 

 

 

 2/0

Z

 2/0

KZ

1/1

ZK

42

8

Intenzivní péče v pediatrii

 

 

 

 

 

 

2/1

ZK

16

8

Ošetřovatelská péče o děti v otorinolaryngologii**

 

 

 

 

 

1/0,5

Z

8

4

Ošetřovatelská péče o děti

v oftalmologii**

 

 

 

 

 

1/0,5

Z

8

4

Ošetřovatelská péče o děti v dermatovenerologii**

 

 

 

 

1/0,5

Z

 

8

4

Ošetřovatelská péče o děti ve stomatologii**

 

 

 

 

1/0,5

Z

 

8

4

Ošetřovatelská péče o děti v infekčním lékařství**

 

 

 

 

 

1/0,5

Z

8

4

Ošetřovatelská péče v dětských zařízeních

 

 

 

 

 

0/2

Z

0

16

Povinné základní předměty – kategorie A/počet hod./ období/

Sociální a další související obory*

Filozofie

1/0

Z  

 

 

 

 

 

14

0

Sociologie

 

 

 

 

 

1/0

Z  

8

0

Obecná a vývojová psychologie**

(Humanitní vědy*)

 

1/0

KZ 

1/1

ZK

 

 

 

23

9

Sociální psychologie

 

 

 

1/1

KZ

 

 

9

9

Zdravotnická psychologie**

(Humanitní vědy*)

 

 

 

1/1

Z

1/1

ZK

 

17

17

Management a řízení kvality

 

 

 2/0

Z

1/1

KZ

 

 

27

9

Základy legislativy a práva

 

 

 

 

 2/0

KZ

 

16

0

Informační systémy ve zdravotnictví

 

 0/1

KZ

 

 

 

 

0

14

Komunikace v ošetřovatelství

 0/1

Z

0/2

ZK

 

 

 

 

0

42

Pedagogika a edukace v ošetřovatelství**

(Humanitní vědy*)

 

 1/0

Z

2/1

KZ

 

 

 

32

9

Speciální pedagogika

 

 

 

 

 

1/0

KZ

 

8

0

Metodika výchovné péče a herní terapie

 

 

 0/2

KZ

 0/2

ZK 

 

 

0

36

Zdravotně sociální problematika

 

 

 

 

 1/0

Z

2/0

KZ

24

0

Celkový počet hodin

 

 

 

 

 

 

915

593/264 1)

Odborná ošetřovatelská praxe

Ošetřovatelská praxe

0/8

Z  

0/7

KZ  

 

 

 

 

0/210

Odborná praxe I (počet týdnů)

2 týdny

Z

2 týdny

Z

7 týdnů

Z

7 týdnů

Z

8 týdnů

Z

6 týdnů

ZK

0/1280

32 týdnů

Odborná praxe II (počet týdnů)

 

4 týdny

Z

 

4 týdny

Z

 

 

0/320

8 týdnů

Celkem hodin praxe

192

338

280

440

320

240

0/1810

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
info@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.
Kde nás najdete: mapa

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj