logo
logo
logo
logo
 • Projekty ESF – OP VK 2009 - 2015

  Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost

  Celková výše podpory za projektové období: 13 397802 Kč

  Projektový tým OP VK 2009 -2015:

  • Hlavní projektový manažer:Mgr. Alena Kamenská
  • Asistent hlavního projektového manažera:Mgr. Lucie Kopalová
  • Supervizor: Mgr. Ladislava Ulrychová
  • Ekonomické vedení projektů: Radka Hrabánková
  • Technický poradce: Slavomír Malina

  Jednotliví členové pedagogického sboru jako realizátoři a účastníci

  Žákyně a žáci naší školy jako aktivní účastníci projektů

  Projekt: Využití ICT ve výuce všeobecných a odborných předmětů CZ.1.07/1. 1.06/01.0023

  • Doba realizace: 1. 1. 2009 - 31. 8. 2011
  • Celková částka: 4 651 759,81 Kč
  • Přínos pro školu:
   vybavení 11 učeben ICT technikou, proškolení pedagogů v ICT
   vznik 360 sad vyučovacích materiálů v ICT podobě

  Projekt: „Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“CZ.1.07/1.5.00/34.0652

  • Doba realizace: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
  • Celková částka: 884 844 Kč
  • Přínos pro školu:
   realizace multifunkční počítačové učebny
   tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku všeobecných předmětů

  Projekt: „Učíme se žít zdravě od školky až po seniorský věk, aneb učíme se navzájem“ CZ.1.07/1.1.32/02.0013

  • Doba realizace: 1. 4. 2013 - 31. 9. 2014
  • Celková částka: 2 397 612,- Kč
  • Přínos pro školu:
   tvorba výukových listů zaměřených na oblasti životního stylu, soběstačnosti, rozvoje osobnosti, první pomoc ...
   vybavení a úprava učebny zaměřené na výuku psychologie a osobnostních dovedností

  Projekt: „ Zlepšování podmínek výuky zdravotnických předmětů“ CZ.1.07/1.1.32/01.0052

  • Doba realizace: 1. 4. 2012 - 31. 12. 2014
  • Celková částka: 4500 456,19 Kč
  • Přínos pro školu:
   renovace odborných učeben a nákup moderních pomůcek pro odbornou výuku
   proškolení odborných pedagogů
   vznik modulového výukového programu

  Projekt: „ Zvyšujeme čtenářskou a jazykovou gramotnost žáků“CZ.1.07/1.1.00 /56.0304

  • Doba realizace: 1. 7.2015 – 31. 12. 2015
  • Celková částka: 737 514,- Kč
  • Přínos pro školu:
   didaktické a materiální zajištění čtenářských dílen – nákup literatury
   zahraniční jazykový vzdělávací pobytový kurz pro 2 učitele anglického jazyka
   zahraniční jazykový vzdělávací pobytový kurz pro 40 žáků školy

  Projekt: „Angličtina moderně formou blended learningu“ CZ.1.07/1.1.00/57.0387

  • Doba realizace: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015
  • Celková částka: 225 616,- Kč

  Přínos pro školu:

  • individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností 4 učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu
  • rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností 80 žáků v anglickém jazyce formou blended learningu (= forma řízené, kombinované a individualizované výuky na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. Interaktivní systém, který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí)
  Angličtina moderně formou blended learningu
 • Projekty ESF - OP VVV 2014 - 2020

  Projekt: „Virtuální anatomická učebna pro střední školy“

  Ve spolupráci s firmami:

  • Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
  • Penta Hospitals CZ, s.r.o.,
  • Virtual Medicine, s.r.o.,

  Realizujeme projekt vzniku virtuální anatomické učebny pro střední školy. Virtuální výuka anatomie zatraktivní a zkvalitní výuku našich žáků a studentů v předmětech somatologie a anatomie a fyziologie. Získáme 16 interaktivních setů a interaktivní tabuli spolu se specializovaným anatomickým softwarem, na jehož vzniku se spolupodílejí naši pedagogové.

  Naše škola je jednou z 2 škol v České republice, které se aktivně podílejí na tomto projektu.

  Virtuální anatomická učebna pro střední školy

  Projekt: „Vzdělávání pedagogů – šablony pro SŠ a VOŠ“CZ.02.3.X/0.0/0.0/16 - 035/0005047

  • Doba realizace: 25. 8. 2017 - 24. 8. 2019
  • Celková částka: 1 026 304,- Kč

  Přínos pro školu

  • proškolení pedagogů v problematice inkluze v rozsahu 24 hodin – 25 účastníků
  • proškolení pedagogů v rozšířených dovednostech v práci s ICT v rozsahu 24 hodin – 23 účastníků
  • vzdělávání pedagogů v anglickém jazyce v rozsahu minimálně 80 hodin – 16 účastníků
  Vzdělávání pedagogů – šablony pro SŠ a VOŠ
logo
logo
logo

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
sekretariat@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
IZO: 110009975
Kde nás najdete: mapa

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj