logo
 • Projekt NROS – Rozvoj kompetencí praktických sester v oblasti péče o pacienty s respiračními chorobami

  V rámci projektu absolvovali 4 žáci oboru praktická sestra pod vedením odborné učitelky stáž ve Slovenském Popradu, kde navštívili speciální léčebny pro děti i dospělé specializující se na terapii respiračních onemocnění. V léčebnách se seznámili se specifickou metodou léčby - tzv. baňkováním. Získané znalosti a dovednosti předali po návratu svým spolužákům.

  Projekt NROS – Rozvoj kompetencí praktických sester v oblasti péče o pacienty s respiračními chorobami
 • Projekt: SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav - vznik a modernizace učeben cizích jazyků a informačních technologií

  Projekt: SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav - vznik a modernizace učeben cizích jazyků a informačních technologií

  Cílem projektu je vybudování 2 kompletně nových učeben pro výuku cizích jazyků v rámci půdního prostoru školy. Současně dojde k modernizaci a přestavbě učebny pro výuku informačních technologií a realizaci externího výtahu.

 • Projekt: „Virtuální anatomická učebna pro střední školy“

  Ve spolupráci s firmami:

  • Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
  • Penta Hospitals CZ, s.r.o.,
  • Virtual Medicine, s.r.o.,

  Realizujeme projekt vzniku virtuální anatomické učebny pro střední školy. Virtuální výuka anatomie zatraktivní a zkvalitní výuku našich žáků a studentů v předmětech somatologie a anatomie a fyziologie. Získáme 16 interaktivních setů a interaktivní tabuli spolu se specializovaným anatomickým softwarem, na jehož vzniku se spolupodílejí naši pedagogové.

  Naše škola je jednou ze 2 škol v České republice, které se aktivně podílejí na tomto projektu.

  Virtuální anatomická učebna pro střední školy
 • Projekty VVV 2021-2027

  PROJEKT Šablony JAK SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav CZ.02.02.XX/00/22_003/ 0003588 je spolufinancován Evropskou unií.

  Cílem projektu je zvyšování kvality a účinnosti systémů vzdělávání, zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.
  Trvání projektu: 1.2.2023 - 28.2. 2025.

 • Projekty ESF - OP VVV 2014 - 2020

  Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

  Celý název projektu: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

  Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

  Partner projektu: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav

  V rámci projektu získáme 157 130 Kč pro realizaci zahraničních mobilit pedagogických pracovníků – aktivita 7a

  a na aktivitu 7d – doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

   

  Děkujeme Středočeskému kraji za spolupráci a podporu ve vzdělávání.

   

  Šablony II - SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav CZ.02.3.X/0.0/0.0/16 - 035/0005047

  • Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
  • Celková částka: 1 558 344,- Kč

  Přínos pro školu

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Projekty zaměřené na sdílení zkušeností mezi pedagogy
  • Projekty zaměřené na stáže u zaměstnavatelů
  • Projekty zaměřené na nové metody ve výuce
  • Projekty zaměřené na vzájemnou spolupráci pedagogů a na tandemovou výuku
  • Realizace komunitně osvětových setkání a projektových dnů
  • Realizace doučování žáků
  • Zapojení odborníků z praxe
  • Kluby a doučování na domově mládeže

                                                                                                                                                                 

  Projekt: „Vzdělávání pedagogů – šablony pro SŠ a VOŠ“CZ.02.3.X/0.0/0.0/16 - 035/0005047

  • Doba realizace: 25. 8. 2017 - 24. 8. 2019
  • Celková částka: 1 026 304,- Kč

  Přínos pro školu

  • proškolení pedagogů v problematice inkluze v rozsahu 24 hodin – 25 účastníků
  • proškolení pedagogů v rozšířených dovednostech v práci s ICT v rozsahu 24 hodin – 23 účastníků
  • vzdělávání pedagogů v anglickém jazyce v rozsahu minimálně 80 hodin – 16 účastníků
  Vzdělávání pedagogů – šablony pro SŠ a VOŠ
 • Projekty ESF – OP VK 2009 - 2015

  Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost

  Celková výše podpory za projektové období: 13 397802 Kč

  Projektový tým OP VK 2009 -2015:

  • Hlavní projektový manažer:Mgr. Alena Kamenská
  • Asistent hlavního projektového manažera:Mgr. Lucie Kopalová
  • Supervizor: Mgr. Ladislava Ulrychová
  • Ekonomické vedení projektů: Radka Hrabánková
  • Technický poradce: Slavomír Malina

  Jednotliví členové pedagogického sboru jako realizátoři a účastníci

  Žákyně a žáci naší školy jako aktivní účastníci projektů

  Projekt: Využití ICT ve výuce všeobecných a odborných předmětů CZ.1.07/1. 1.06/01.0023

  • Doba realizace: 1. 1. 2009 - 31. 8. 2011
  • Celková částka: 4 651 759,81 Kč
  • Přínos pro školu:
   vybavení 11 učeben ICT technikou, proškolení pedagogů v ICT
   vznik 360 sad vyučovacích materiálů v ICT podobě

  Projekt: „Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“CZ.1.07/1.5.00/34.0652

  • Doba realizace: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
  • Celková částka: 884 844 Kč
  • Přínos pro školu:
   realizace multifunkční počítačové učebny
   tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku všeobecných předmětů

  Projekt: „Učíme se žít zdravě od školky až po seniorský věk, aneb učíme se navzájem“ CZ.1.07/1.1.32/02.0013

  • Doba realizace: 1. 4. 2013 - 31. 9. 2014
  • Celková částka: 2 397 612,- Kč
  • Přínos pro školu:
   tvorba výukových listů zaměřených na oblasti životního stylu, soběstačnosti, rozvoje osobnosti, první pomoc ...
   vybavení a úprava učebny zaměřené na výuku psychologie a osobnostních dovedností

  Projekt: „ Zlepšování podmínek výuky zdravotnických předmětů“ CZ.1.07/1.1.32/01.0052

  • Doba realizace: 1. 4. 2012 - 31. 12. 2014
  • Celková částka: 4500 456,19 Kč
  • Přínos pro školu:
   renovace odborných učeben a nákup moderních pomůcek pro odbornou výuku
   proškolení odborných pedagogů
   vznik modulového výukového programu

  Projekt: „ Zvyšujeme čtenářskou a jazykovou gramotnost žáků“CZ.1.07/1.1.00 /56.0304

  • Doba realizace: 1. 7.2015 – 31. 12. 2015
  • Celková částka: 737 514,- Kč
  • Přínos pro školu:
   didaktické a materiální zajištění čtenářských dílen – nákup literatury
   zahraniční jazykový vzdělávací pobytový kurz pro 2 učitele anglického jazyka
   zahraniční jazykový vzdělávací pobytový kurz pro 40 žáků školy

  Projekt: „Angličtina moderně formou blended learningu“ CZ.1.07/1.1.00/57.0387

  • Doba realizace: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015
  • Celková částka: 225 616,- Kč

  Přínos pro školu:

  • individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností 4 učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu
  • rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností 80 žáků v anglickém jazyce formou blended learningu (= forma řízené, kombinované a individualizované výuky na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. Interaktivní systém, který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí)
  Angličtina moderně formou blended learningu

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
info@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.

Kde nás najdete:
mapa
virtuální prohlídka

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo logo logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj