logo

Školská rada je řídícím a kontrolním orgánem školy.

  • každá škola má povinnost zřídit školskou radu na podkladě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).
  • umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy
  • třetina členů školské rady je jmenována zřizovatelem školy, třetina členů je volena z řad pedagogů školy a třetina je volena z řad zákonných zástupců žáků školy nebo z řad plnoletých žáků školy
  • školská rada se schází dle potřeby, nejméně však 2x ročně

 

Aktuální složení členů školské rady při SZŠ Mladá Boleslav

předsedkyně a zástupce pedagogických pracovníků školy PhDr. Bednářová Markéta
zástupce Středočeského kraje jako zřizovatele školy Ing. Jandová Legnerová Denisa 
zástupce nezletilých a zletilých žáků Sokolík Martin

  Výroční zpráva 2021/2022

  Volební řád školské rady

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
info@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.

Kde nás najdete:
mapa
virtuální prohlídka

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo logo logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj