logo

studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra je kvalifikační forma studia na vyšší odborné škole

 • kód a název oboru vzdělávání: 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
 • číslo akreditace: MSMT - 21325/2016 ze dne 20. 6. 2016, s platností od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2022
 • připravuje studenty pro výkon profese všeobecná sestra
 • studium je ryze odborné, s převahou výuky v podmínkách klinické praxe

Uplatnění absolventa

absolventi jsou připraveni poskytovat péči v rozsahu kompetencí vymezených pro profesi všeobecné sestry platnou legislativou

absolventi jsou schopni samostatně poskytovat individuální ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům i jejich rodinám

činnosti všeobecné sestry jsou zahrnuty v celostně pojaté ošetřovatelské péči poskytované dospělým i dětem ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální a komunitní péče, dále pak se ve spolupráci s lékařem a dalšími členy zdravotnického týmu, podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči

Možnosti dalšího studia

absolventi oboru mají dále možnost studovat širokou škálu oborů v rámci postgraduálního specializačního studia

Způsob zakončení studia

 • vzdělávací program je ukončen absolutoriem, po jehož úspěšném složení je absolvent oprávněn užívat označení diplomovaný specialista (DiS), které se uvádí za jménem
 • dále absolvent obdrží diplom a europas, který opravňuje držitele k výkonu profese v rámci zemí evropské unie

Absolutorium se skládá z:

 • obhajoby Absolventské práce
 • teoretické zkoušky z odborných předmětů:

  - Ošetřovatelství v klinických oborech
  - Ošetřovatelství
  - Humanitní vědy

 • zkoušky z cizího jazyka

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra

Učební plán / ročník / období

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

týdnů,

hodin P/C/pr

Celk.hod.

dotace

zimní

letní

zimní

letní

zimní

letní

 

 

Týdny teorie

12

12

7

7

7

7

56

-

Povinné předměty /počet hod. týdně

35

35

33

33

28

28

P/cv

-

Povinné předměty základní kat. A

Cizí jazyk (A) 

0/3

Z

0/3

KZ

0/3

Z

0/3

KZ

0/4

Z

0/4

ZK

0/170

170

Odborná latinská terminologie

0/2

ZK

 

 

 

 

 

0/24

24

Humanitní vědy (A)

Etika

 

 

3/0

Z

 

 

 

21/0

21

Obecná a vývojová psychologie  

2/0

Z

2/0

ZK

 

 

 

 

48/0

48

Zdravotnická psychologie

 

 

0/1

Z

0/1 

ZK

   

0/14

14

Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství

 

 

 

1/2

ZK

 

 

7/14

21

Filozofie

 

 

2/0

Z

 

 

 

14/0

14

Sociologie

 

 

 

2/0

KZ

 

 

14/0

14

Komunikace

0/2

Z

0/2

KZ

 

 

 

 

0/48

48

Informační systémy ve zdravotnictví

0/2

KZ

 

 

 

 

 

0/24

24

Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství

 

 

 

3/0

KZ

 

 

21/0

21

Zdravý životní styl

 

1/0

KZ

 

 

 

 

12/0

12

Ochrana veřejného zdraví

 

1/0

Z

 

 

 

 

12/0

12

Veřejné zdravotnictví

2/0

Z

 

 

 

 

 

24/0

24

Biofyzika

1/0

Z

 

 

 

 

 

12/0

12

Biochemie

1/0

Z

 

 

 

 

 

13/0

13

Hematologie

 

0,5/0,5

Z

 

 

 

 

6/6

12

Farmakologie

 

 

 

2/0

KZ

 

 

14/0

14

Radiologie a nukleární medicína

   

2/0

KZ

 

 

 

14/0

14

Klinická propedeutika

 

1/0

Z

0/1 

ZK

 

 

 

12/7

19

Anatomie

2/0 

KZ

2/0

ZK

 

 

 

 

48/0

48

Fyziologie

0,5/0,5 KZ

0,5/0,5 ZK

 

 

 

 

12/12

24

Genetika

 

1/0

Z

 

 

 

 

12/0

12

Patologie

 

2/0

Z

2/0

KZ

 

 

 

38/0

38

Mikrobiologie a imunologie

   

2/0

Z

1/1

ZK

 

 

21/7

28

Výživa a dietetika

2/0

Z

 

 

 

 

 

24/0

24

Management

 

 

 

 

 

3/0

KZ

21/0

21

Ekonomika a pojišťovnictví

 

 

 

 

2/0

Z

 

14/0

14

Povinné předměty oborové kat. A

První pomoc

 

0/2

KZ

 

 

   

0/24

24

Ošetřovatelství (A)

Teorie ošetřovatelství

2/0

KZ

       

 

24/0

24

Ošetřovatelský proces a potřeby člověka

 

1/1

Z

1/1

KZ

0/1

ZK

 

 

19/26

45

Ošetřovatelské postupy

1/3*

KZ

1/3*

ZK

 

 

 

 

24/72*

96

Multikulturní ošetřovatelství

   

 

 

2/0

ZK

 

14/0

14

Výzkum v ošetřovatelství

   

 

2/0 

Z

0/1

KZ

 

14/7

21

Komunitní péče

   

 

 

1/1

Z

 

7/7

14

Rehabilitační ošetřovatelství a balneologie

0/1

Z

0/1

ZK

 

 

 

 

0/24

24

Ošetřovatelství v klinických oborech (A)

Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech

 

 

2/2*

Z

2/2*

KZ

2/2

Z

2/3

ZK

56/35/

28*

119

Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech

 

1/0

Z

2/2*  KZ

2/2*

Z

2/2

KZ

0/2

ZK

54/28/

28*

110

Ošetřovatelská péče o dítě

 

 

2/2

KZ

2/2

ZK

 

 

28/28

56

Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví

 

 

 

2/0

Z

1/2

ZK

 

21/14

35

Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami

 

 

 

 

 

3/2

KZ

21/14

35

Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii

 

 

 

 

0/2

Z

 

0/14

14

Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami

 

 

 

 

 

1/2

KZ

7/14

21

Paliativní péče

 

 

   

 

0/2

KZ

0/14

14

Ošetřovatelská péče o seniory

 

 

1/2

KZ

 

 

 

7/14

21

Ošetřovatelská péče v urologii

 

 

   

0/1

Z

 

0/7

7

Ošetřovatelská péče v oftalmologii

 

 

   

 

0/1

Z

0/7

7

Ošetřovatelská péče v otorinolaringologii

 

 

   

0/1

Z

 

0/7

7

Ošetřovatelská péče dermatovenerologii

 

 

   

 

0/1

Z

0/7

7

Ošetřovatelská péče v stomatologii

 

 

   

 

0/1

Z

0/7

7

Ošetřovatelská péče v intenzivní medicíně

 

 

   

0/1

Z

 

0/7

7

Absolventský seminář

 

 

 

 

0/1

Z

0/1

Z

0/14

14

Odborná ošetřovatelská praxe

Ošetřovatelská praxe

0/8*

Z

0/8*

KZ

 

 

 

 

0/192*

192

Odborná praxe

160*

Z

160*

Z

360*

Z

360*

Z

360*

Z

280*

Z

0/1680*

1680

Odborná praxe prázdninová

 

160*

Z

 

140*

Z

 

 

0/300*

300

Souhrn způsobů ukončení modulů

Z 10

KZ  5

ZK 1

Z 9

KZ  5

ZK 5

Z 7

KZ  6

ZK 1

Z 5

KZ  5

ZK 5

Z 10

KZ  2

ZK 2

Z 5

KZ  4

ZK 3

730/645

2300*

3675

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
info@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.
Kde nás najdete: mapa

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj