logo

studijní obor Diplomovaná všeobecná sestra je kvalifikační forma studia na vyšší odborné škole

 • kód a název oboru vzdělávání: 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
 • číslo akreditace: MSMT-7617/2021 ze dne 26. ledna 2021, s platností od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2027
 • připravuje studenty pro výkon profese všeobecná sestra
 • studium je ryze odborné, s převahou výuky v podmínkách klinické praxe
 • přihláška ke studiu musí obsahovat potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče lékařem dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. (viz. ZDE)

Uplatnění absolventa

absolventi jsou připraveni poskytovat péči v rozsahu kompetencí vymezených pro profesi všeobecné sestry platnou legislativou

absolventi jsou schopni samostatně poskytovat individuální ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům i jejich rodinám

činnosti všeobecné sestry jsou zahrnuty v celostně pojaté ošetřovatelské péči poskytované dospělým i dětem ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální a komunitní péče, dále pak se ve spolupráci s lékařem a dalšími členy zdravotnického týmu, podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči

Možnosti dalšího studia

absolventi oboru mají dále možnost studovat širokou škálu oborů v rámci postgraduálního specializačního studia

Způsob zakončení studia

 • vzdělávací program je ukončen absolutoriem, po jehož úspěšném složení je absolvent oprávněn užívat označení diplomovaný specialista (DiS), které se uvádí za jménem
 • dále absolvent obdrží diplom a europas, který opravňuje držitele k výkonu profese v rámci zemí evropské unie

Absolutorium se skládá z:

 • obhajoby Absolventské práce
 • teoretické zkoušky z odborných předmětů:

  - Ošetřovatelství v klinických oborech
  - Ošetřovatelství
  - Humanitní vědy

 • zkoušky z cizího jazyka

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra

Učební plán / ročník / období

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Souhrn

P/Cv/NKH

CELKEM*

ZO

LO

ZO

LO

ZO

LO

Týdny teorie

12

12

8

7

7

6

Povinné základní předměty kat. A – další související obory s poskytováním OP

 

P/Cv

P/Cv

P/Cv

P/Cv

P/Cv

P/Cv

P

Cv

NKH

 

Cizí jazyk – anglický jazyk

1/2

Z

1/2

KZ

1/2

Z

1/2

KZ

1/3

Z

1/3

ZK

52

117

98

267

Základy filozofie

 

1/0

Z

 

 

 

 

12

0

12

24

Základy sociologie

 

 

2/0

KZ

 

 

 

16

0

12

28

Obecná a vývojová psychologie

1/1

Z

1/1

ZK

 

 

 

 

24

24

12

60

Zdravotnická psychologie

 

 

0,5/0,5

Z

0,5/0,5

KZ

0/1

Z

0/1

ZK

8

20

24

52

Komunikace ve zdravotnictví

1/1

Z

1/1

KZ

 

 

 

 

24

24

20

68

Základy pedagogiky a edukace

v ošetřovatelství

 

 

 

1/2

ZK

 

 

7

14

16

37

Základy zdravotnického managementu

 

 

 

 

 

2/1

KZ

12

6

16

34

Základy zdravotnického práva a legislativy

 

 

 

 

1/1

KZ

 

7

7

8

22

Informatika a statistika ve zdravotnictví

0/2

KZ

 

 

 

 

 

0

24

16

40

Absolventský seminář

 

 

 

 

0/1

Z

0/1

Z

0

13

10

23

Povinné základní předměty kat. A – obory a vědy tvořící základ pro poskytování OP

Anatomie

2/0

KZ

2/0

ZK

 

 

 

 

48

0

20

68

Fyziologie

0,5/0,5KZ

0,5/0,5 ZK

 

 

 

 

12

12

8

32

Odborná latinská terminologie

2/0

ZK

 

 

 

 

 

24

0

8

32

Farmakologie

 

 

 

1/1

KZ

 

 

7

7

7

21

Patologie a patologická fyziologie

 

1/1

Z

1/1

ZK

 

 

 

20

20

8

48

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena

 

 

1/1

Z

1/1

ZK

 

 

15

15

8

38

Biofyzika

 

1/0

Z

 

 

 

 

12

0

6

18

Biochemie

1/0

Z

 

 

 

 

 

12

0

6

18

Základy genetiky

 

 

1/0

Z

 

 

 

8

0

7

15

Hematologie, hematoonkologie a transfúzní lékařství

 

 

 

1/1

KZ

 

 

7

7

6

20

Klinická propedeutika

 

1/0

Z

1/1

ZK

 

 

 

20

8

16

44

Zobrazovací metody, radiační ochrana

 

 

1/1

KZ

 

 

 

8

8

6

22

Ochrana a podpora veřejného zdraví

2/0

Z

 

 

 

 

 

24

0

0

24

Zdravotní gramotnost

 

1/1

KZ

 

 

 

 

12

12

12

36

Výživa a dietetika

 

 

2/0

KZ

 

 

 

16

0

12

28

Rehabilitační ošetřovatelství

 

1/1

Z

 

 

 

 

12

12

16

40

Povinné oborové předměty kat. A – ošetřovatelství a klinické obory

1. První pomoc

První pomoc

0/2

KZ

 

 

 

   

0

24

13

37

2. Ošetřovatelství

Ošetřovatelství

2/0

Z

1/0

KZ

 

 

 

 

36

0

32

68

Ošetřovatelský proces a potřeby člověka

 

 

1/1

Z

1/1

ZK

 

 

15

15

24

54

Ošetřovatelské postupy

1/3

Z

1/3

ZK

 

 

 

 

24

72

22

118

Výzkum v ošetřovatelství1)

 

 

 

2/0

Z

0/1

KZ

 

14

7

22

43

Komunitní péče

 

 

 

 

 

1/1

Z

6

6

12

24

Multikulturní ošetřovatelství

 

 

 

 

1/1

Z

 

7

7

16

30

Etika v ošetřovatelství

 

 

2/0

KZ

 

 

 

16

0

13

29

3. Ošetřovatelství v klinických oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech

 

 

2/2

Z

2/2

KZ

2/3

KZ

2/2

ZK

56

63

52

171

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech2)

 

1/0

Z

2/2

KZ

2/2

Z

2/2

KZ

0/2

ZK

56

56

52

164

Ošetřovatelská péče

v neurologii

 

 

 

 

1/1

KZ

 

7

7

10

24

Ošetřovatelská péče v pediatrii

 

 

2/2

KZ

2/2

ZK

 

 

30

30

21

81

Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví

 

 

 

1/1

Z

1/2

ZK

 

14

21

16

51

Ošetřovatelská péče v psychiatii

 

 

 

 

 

2/3

KZ

12

18

14

44

Ošetřovatelská péče v onkologii3)

 

 

 

 

 

1/2

KZ

6

12

12

30

Ošetřovatelská péče v urologii

 

 

 

 

0/1

Z

 

0

7

6

13

Ošetřovatelská péče

v oftalmologii

 

 

 

 

 

0/1

Z

0

6

6

12

Ošetřovatelská péče

v otorinolaringologii

 

 

 

 

0/1

Z

 

0

7

6

13

Ošetřovatelská péče dermatovenerologii

 

 

 

 

 

0/1

Z

0

6

6

12

Ošetřovatelská péče v stomatologii

 

 

 

 

 

0/1

Z

0

6

6

12

Ošetřovatelská péče v infekčním lékařství

 

 

 

 

 

0/2

KZ

0

12

6

18

Ošetřovatelská péče v geriatrii

 

 

 

1/2

KZ

 

 

7

14

16

37

Intenzivní ošetřovatelská péče

 

 

 

 

1/1

Z

 

7

7

20

34

Paliativní péče

 

 

 

 

0/2

KZ

 

0

12

6

18

Odborná ošetřovatelská praxe

Ošetřovatelská praxe

0/8

Z

0/8

KZ

 

 

 

 

0

192

32

224

Odborná praxe

160

Z

160

Z

320

Z

360

Z

360

Z

320

Z

0

1680

48

1728

Odborná praxe prázdninová

 

160

Z

 

160

Z

 

 

0

320

32

352

Počet hodin týdně

33

33

33

34

31

30

 

 

 

 

Celkem za studium

 

 

 

 

 

 

732

2957

911

4600

 

P/Cv/NK – přednášky/ cvičení/nekontaktní hodiny

*Celkový počet hodin jednotlivých předmětů (přímé výuky i samostudia) odpovídá minimálním požadavkům Kvalifikačního standardu přípravy na výkon povolání všeobecná sestra.

1) Předmět Ošetřovatelství založené na důkazech je součástí předmětů Výzkum v ošetřovatelství a Absolventský seminář

2) Předmět Ošetřovatelská péče v ortopedii traumatologii je součástí předmětu Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

3) Tématika hematoonkologie je zařazena do předmětu Hematologie, hematoonkologie a transfúzní lékařství

Způsob ukončení předmětu:

Z – zápočet

KZ – klasifikovaný zápočet

ZK – zkouška

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
info@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.

Kde nás najdete:
mapa
virtuální prohlídka

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo logo logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj