logo
  • školní kuchyně i jídelna jsou součástí budovy školy
  • možnost stravování pro žáky SZŠ i VOŠZ, zaměstnance i externisty
  • provoz splňuje veškeré požadavky, normy a směrnice naší i evropské legislativy
  • kuchyň denně vaří polévku a dva druhy jídel k obědu na výběr, pitný režim
  • jídelna zajišťuje stravování ubytovaných domova mládeže školy 5 x denně
  • stravu je možné přihlásit i odhlásit 1 den předem do 13 hod na telefonním čísle 702 265 406
  • úhrada stravování se provádí bezhotovostním převodem, vždy k 20. dni příslušného měsíce
  • změny po tomto datu jsou zohledněny v měsíci následujícím
  • je možné obědy platit i v hotovosti, avšak předem

Vzhledem k hygienickým opatřením nebude možné vydávat stravu do vlastních nádob, ale pouze do jednorázových boxů vydávaných stravovacím úsekem. Cena boxu je 20 Kč

Cena stravování

žáci a studenti 54 Kč
důchodci (SZŠ) 93 Kč
zaměstnanci 93 Kč
externí strávníci 93 Kč

Stravování - Domov mládeže
celodenní strava DM 169 Kč
snídaně, přesnídávka 46 Kč
oběd 54 Kč
večeře, svačina 69 Kč

  Provozní řád školní jídelny, ceny stravného

  Příloha k přihlášce ke školnímu stravování

  Provozní řád školní jídelny

  Přihláška ke stravování

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
info@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.

Kde nás najdete:
mapa
virtuální prohlídka

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo logo logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj