logo

Obor vzdělání Zdravotnické lyceum je určen pro dívky i chlapce s ukončeným základním vzděláním

 • kód a název oboru vzdělávání: 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
 • jde o nekvalifikační, gymnaziální typ studia
 • obor je koncipován tak, aby poskytl žákům široké všeobecné vzdělání a odborný přehled v oblasti zdravotnictví
 • hlavním cílem oboru je připravit žáky na další studium na vyšších odborných a vysokých školách zejména zdravotnického, zdravotně-sociálního a farmaceutického zaměření

Uplatnění absolventa

osvojené kompetence spolu s odborným vzděláváním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. pracovníků ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy

Možnosti dalšího studia

stejně jako jiní maturanti mají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách, především zdravotnického zaměření

Způsob zakončení studia

 • čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou
 • maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Matematika

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

 • obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí
 • ústní zkouška z předmětu Biologie

Učební plán zdravotnické lyceum

Denní studium

Povinné vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

Český jazyk a literatura

3

4

4

4

15

Cizí jazyk I

4

3

3

4

14

Cizí jazyk II

2

2

2

2

8

Latinský jazyk

2

     

2

Dějepis

1

1

   

2

Zeměpis

1

1

 

 

2

Občanská nauka

1

1

2

 

4

Biologie

2

2

2

2

8

Chemie

2

2

2

2

8

Fyzika

2

2

2

2

8

Matematika

3

3

3

4

13

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

1

     

1

První pomoc

1

     

1

Informační a komunikační technologie

2

2

1

 

5

Seminář k maturitní práci

 

 

 

1

1

Ekonomie

   

2

1

3

Klinická propedeutika

 

1

2

 

3

Základy epidemiologie a hygieny

 

1

 

 

1

Základy klinických oborů

 

 

 

4

4

Somatologie

4

     

4

Patologie

 

1

   

1

Ošetřovatelská propedeutika

 

2

2

 

4

Psychologie

 

2

1

2

5

Povinně volitelné předměty

   

2

2

4

Celkem

33

32

32

32

 

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
sekretariat@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.
Kde nás najdete: mapa

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj