logo

Školská rada je řídícím a kontrolním orgánem školy.

  • každá škola má povinnost zřídit školskou radu na podkladě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).
  • umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy
  • třetina členů školské rady je jmenována zřizovatelem školy, třetina členů je volena z řad pedagogů školy a třetina je volena z řad zákonných zástupců žáků školy nebo z řad plnoletých žáků školy
  • školská rada se schází dle potřeby, nejméně však 2x ročně

 

Aktuální složení členů školské rady při SZŠ Mladá Boleslav

předsedkyně a zástupce pedagogických pracovníků školy Mgr. Domalípová Marcela
zástupce Středočeského kraje jako zřizovatele školy Rychlý Aleš
zástupce nezletilých a zletilých žáků Líbal Aleš

  Výroční zpráva 22/23

  Výsledky voleb do školské rady SZŠ

  Kandidátka zákonných zástupců žáků

  Harmonogram voleb do školské rady SŠ

  Volební řád školské rady

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
info@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.

Kde nás najdete:
mapa
virtuální prohlídka

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo logo logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj